Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom stránky www.stavebnepraceklein.sk je:

Juraj Klein 

Prezeraním tejto webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto webstránka je vyvinutá pre potrebny Juraj Klein - Juraj Foto. Juraj Klein - Juraj Foto nezodpovedá za obsah ani štruktúru webstránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Juraj Klein - Juraj Foto si vyhradzuje právo na zmenu obsahu, štruktúry webstránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.